Annuitet og annuitetslån

Annuitet
Beløpet du betaler hver månedpå lånet, kalles annuitet. Annuiteten inkluderer både lånerenter og låneavdrag.
Selve låne kaller man for:
Annuitetslån
Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd.  Med Annuitetslån er terminbeløpene (avdrag + renter) like store gjennom hele nedbetalingsperioden. Men i begynnelsen er avdragene gjerne små; etter hvert som gjelden blir mindre og renteinnbetalingen lavere, økes størrelsen på avdragene. Det kan være lurt å betale inn mer penger i perioder man har god råd