Betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkning er en notering hos firmaer som gir kredittopplysninger om betalingsproblemer, og at en person har utestående krav fra en eller flere kreditorer. Banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån eller gir deg svært dårlige vilkår dersom du har betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkinger stammer ofte fra en utestående inkassosak. Etter at inkassobyrået har gått til rettslige skritt for å innkreve gjeld, må det gå minst en måned før en eventuell anmerkning kan registreres. Betalingsanmerkninger skal slettes når skyld er gjort opp for.